VÝCVIKOVÁ HALA pre špeciálnych a športových psov - Vajnorská 135, Bratislava

 

Športový klub policajtov K-9 poskytuje pomoc pri výchove a výcviku psov formou rôznych druhov kurzov. Prioritne sa však venujeme výcviku ľudí a snažíme sa odstrániť komunikačnú bariéru medzi človekom a psom. Pred začatím výcvikových kurzov sa vykonávajú semináre, ktorých hlavnou témou je pochopenie rozmýšľania zvierat a s tým úzko spojený systém výcviku. Každý kurz je ukončený komisionálnou skúškou a certifikátom.

Činnosť Športového klubu policajtov K-9 je akreditovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.